Lâu đài Масжид tại Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Hadjyr-Abad, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Hadjyr-Abad, village, GPS: 40.945,72.6157

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: lâu đài Масжид tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Hadjyr-Abad, village / 35340 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến lâu đài Масжид hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Uzbekistan, Andijan Region, Andijon, village

Uzbekistan, Andijan Region, Asaka

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Uzbekistan, Andijan Region, Asaka

Uzbekistan, Andijan Region, Asaka

Uzbekistan, Andijan Region, Andijan