Lâu đài 三楼村 tại Trung Quốc, Hà Nam, 泥张村, village

Trung Quốc, Hà Nam, 泥张村, village, GPS: 34.2441,114.1291

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: lâu đài 三楼村 tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Nam, 泥张村, village / 35340 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến lâu đài 三楼村 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Nam, 蔡庄镇

Trung Quốc, Hà Nam, 郑坡村, village

Trung Quốc, Hà Nam, 蔡庄镇

Trung Quốc, Hà Nam, 蔡庄镇

Trung Quốc, Hà Nam, 寨角王村, village