Lâu đài Son Tay Ancient Citadel tại Việt Nam, Hanoi, Sơn Tây

Việt Nam, Hanoi, Sơn Tây, GPS: 21.1388,105.5042

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: lâu đài Son Tay Ancient Citadel tại địa chỉ: Việt Nam, Hanoi, Sơn Tây / 35340 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến lâu đài Son Tay Ancient Citadel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Đồng Bảng, village

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Tây Đằng