Đài tưởng niệm 1941-1945 tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ochamchire

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ochamchire, GPS: 42.708,41.4631

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm 1941-1945 tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ochamchire / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm 1941-1945 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gali

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Agvavera, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Tkuarchal

Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Zugdidi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Бабыш-иашта, village