Đài tưởng niệm Tomb of Joshua Bin Noah tại Iran, Hamadan Province, Siah Kamar, village

Iran, Hamadan Province, Siah Kamar, village, GPS: 34.1666,48.5769

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Tomb of Joshua Bin Noah tại địa chỉ: Iran, Hamadan Province, Siah Kamar, village / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Tomb of Joshua Bin Noah hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Iran, Hamadan Province, طجرسامن, village

Iran, Hamadan Province, Malayer

Iran, Lorestan Province, Oshtorinan

Iran, Hamadan Province, Toyserkan

Iran, Lorestan Province, Oshtorinan

Iran, Lorestan Province, Borujerd