Đài tưởng niệm Budda tại Sri Lanka, Central Province, Kandy

Sri Lanka, Central Province, Kandy, GPS: 7.2956,80.6309

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Budda tại địa chỉ: Sri Lanka, Central Province, Kandy / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Budda hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Western Province, Bollatha, village

Sri Lanka, Western Province, Gampaha

Sri Lanka, Western Province, Gampaha

Sri Lanka, Western Province, Kanuwana Junction, village

Sri Lanka, Central Province, Peradeniya

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Ratnapura