Đài tưởng niệm Busto de Amílcar Cabral tại Guiné-Bissau, Região de Bafatá, Bafatá

Guiné-Bissau, Região de Bafatá, Bafatá, GPS: 12.1651,-14.6634

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Busto de Amílcar Cabral tại địa chỉ: Guiné-Bissau, Região de Bafatá, Bafatá / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Busto de Amílcar Cabral hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\