Đài tưởng niệm Chevanayagam tại Sri Lanka, Northern Province, Vavuniya

Sri Lanka, Northern Province, Vavuniya, GPS: 8.7543,80.4981

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Chevanayagam tại địa chỉ: Sri Lanka, Northern Province, Vavuniya / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Chevanayagam hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Northern Province, Vavuniya

Sri Lanka, Northern Province, Sahayamathapuram, village

Sri Lanka, Northern Province, Vavuniya

Sri Lanka, Northern Province, Vavuniya

Sri Lanka, Northern Province, Vavuniya

Sri Lanka, Northern Province, Vavuniya