Đài tưởng niệm Ai Cập

45 đối tượng
bộ lọc

Ai Cập, Ismailia Governorate, Ismailia

Ai Cập, Beheira Governorate, Elmagd

Ai Cập, Suez Governorate, El Wadi Resort, village

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Alexandria Governorate, Alexandria

Ai Cập, Aswan Governorate, Idfu

Ai Cập, Kafr el-Sheikh Governorate, Desouk

Ai Cập

Ai Cập, Aswan Governorate, Syena, village

Ai Cập

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Kafr el-Sheikh Governorate, Desouk

Ai Cập, Dakahlia Governorate, Qaryat al Ittihad, village

Nếu bạn có dự định ghé thăm các đài tưởng niệm tại tại Ai Cập trong kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác sắp tới, chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng website chúng tôi, có cung cấp địa chỉ của các mốc kiến trúc và đài tưởng niệm được sắp xếp theo chủ đề. Chúng tôi có thể giúp bạn tưởng niệm ký ức của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai và các bi kịch khác, cũng như tìm hiểu về lịch sử của đất nước.\