Đài tưởng niệm Ả Rập Saudi

28 đối tượng
bộ lọc

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Al-Kharj

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Dammam

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Buraidah

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Al-Kharj

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Nariyah

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Najran Region, Najran

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ain AlBaraha

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Wadi Ad Dawasir

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Nếu bạn có dự định ghé thăm các đài tưởng niệm tại tại Ả Rập Saudi trong kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác sắp tới, chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng website chúng tôi, có cung cấp địa chỉ của các mốc kiến trúc và đài tưởng niệm được sắp xếp theo chủ đề. Chúng tôi có thể giúp bạn tưởng niệm ký ức của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai và các bi kịch khác, cũng như tìm hiểu về lịch sử của đất nước.\