Đài tưởng niệm Cộng hòa Macedonia

24 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Pelince, village

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Botun, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Велес

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Rogle, village

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Nếu bạn có dự định ghé thăm các đài tưởng niệm tại tại Cộng hòa Macedonia trong kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác sắp tới, chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng website chúng tôi, có cung cấp địa chỉ của các mốc kiến trúc và đài tưởng niệm được sắp xếp theo chủ đề. Chúng tôi có thể giúp bạn tưởng niệm ký ức của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai và các bi kịch khác, cũng như tìm hiểu về lịch sử của đất nước.\