Đài tưởng niệm Nepal

57 đối tượng
bộ lọc

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Western Development Region, Oshojetban, village

Nepal, Eastern Development Region, Lalbhitti

Nepal, Eastern Development Region, Diktel, village

Nepal, Eastern Development Region, Dharan

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Eastern Development Region, Syangboche, village

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Western Development Region, Khingga, village

Nepal, Eastern Development Region, Lalbhitti

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Laurebina, village

Nepal, Western Development Region, Nibuwakharka, village

Nepal, Eastern Development Region, Lobuche, village

Nepal, Central Development Region, Siddhipur, village

Nepal, Eastern Development Region, Khunde, village

Nepal, Eastern Development Region, Katari

Nếu bạn có dự định ghé thăm các đài tưởng niệm tại tại Nepal trong kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác sắp tới, chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng website chúng tôi, có cung cấp địa chỉ của các mốc kiến trúc và đài tưởng niệm được sắp xếp theo chủ đề. Chúng tôi có thể giúp bạn tưởng niệm ký ức của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai và các bi kịch khác, cũng như tìm hiểu về lịch sử của đất nước.\