Đài tưởng niệm trong thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ

13 đối tượng
bộ lọc

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Điện thoại: +1 323 268 6714

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Website: http://onizukamemorial.org/

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Nếu bạn có dự định ghé thăm các đài tưởng niệm tại tại Los Angeles (Ca Li), Hoa Kỳ trong kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác sắp tới, chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng website chúng tôi, có cung cấp địa chỉ của các mốc kiến trúc và đài tưởng niệm được sắp xếp theo chủ đề. Chúng tôi có thể giúp bạn tưởng niệm ký ức của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai và các bi kịch khác, cũng như tìm hiểu về lịch sử của đất nước.\