Đài tưởng niệm dad project 1(NPW) tại Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô, GPS: 19.7958,96.132

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm dad project 1(NPW) tại địa chỉ: Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm dad project 1(NPW) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Pyinmana

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Tatkon

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Tatkon

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, ရေဆင်း, village

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Tatkon