Đài tưởng niệm Dar al-Magana دار ماغانيا tại Maroc, Fez-Meknes, Fez (Tỉnh)

Maroc, Fez-Meknes, Fez (Tỉnh), GPS: 34.0622,-4.9831

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Dar al-Magana دار ماغانيا tại địa chỉ: Maroc, Fez-Meknes, Fez (Tỉnh) / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Dar al-Magana دار ماغانيا hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\