Đài tưởng niệm فلکه فخر آباد tại Iran, Fars Province, Shiraz

Iran, Fars Province, Shiraz, GPS: 29.6107,52.5245

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm فلکه فخر آباد tại địa chỉ: Iran, Fars Province, Shiraz / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm فلکه فخر آباد hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Iran, Fars Province, Shiraz

Iran, Fars Province, Shiraz

Iran, Fars Province, Shiraz

Iran, East Azerbaijan Province, شیراز, village

Iran, Fars Province, Shiraz

Iran, Fars Province, Shiraz