Đài tưởng niệm General Aung Sann Memorial tại Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Tatkon

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Tatkon, GPS: 20.129,96.2019

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm General Aung Sann Memorial tại địa chỉ: Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Tatkon / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm General Aung Sann Memorial hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Pyinmana

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Tatkon

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, ရေဆင်း, village

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Tatkon