Kemal Atatürk Memorial

Memorial Site
0.0
Dựa trên 1 đánh giá

Đánh giá

🌊
🌊
29 month ago
A fitting tribute to a great Man.
  • Anzac Pde, Campbell ACT 2612, Australia, GPS: -35.282887,149.1479
  • Mon–Sun 24 Hours