Đài tưởng niệm Колоннада tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village, GPS: 43.3212,40.2371

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Колоннада tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Колоннада hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Pitsunda

Liên bang Nga, Krasnodar (vùng), Sochi

Liên bang Nga, Krasnodar (vùng), Sochi

Liên bang Nga, Krasnodar (vùng), Sochi