Đài tưởng niệm Mariyam Adi-shum-dhun tại Ethiopia, Tigray Region, Makale

Ethiopia, Tigray Region, Makale, GPS: 13.5124,39.4419

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Mariyam Adi-shum-dhun tại địa chỉ: Ethiopia, Tigray Region, Makale / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Mariyam Adi-shum-dhun hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\