Đài tưởng niệm Маҷмааи таърихӣ-фарҳангии "Истиқлол" tại Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand, GPS: 40.3021,69.6141

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Маҷмааи таърихӣ-фарҳангии "Истиқлол" tại địa chỉ: Tajikistan, Sughd Region, Khujand / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Маҷмааи таърихӣ-фарҳангии "Истиқлол" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tajikistan, Sughd Region, Khujand