Đài tưởng niệm Memorial dedicated to the Congress of Përmet tại Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet, GPS: 40.2334,20.3539

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Memorial dedicated to the Congress of Përmet tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Përmet / 133105 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Memorial dedicated to the Congress of Përmet hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Picar, village

Albania, Southern Albania, Picar, village

Albania, Southern Albania, Borovë, village

Website: http://www.memorialmuseums.org/