Đài tưởng niệm Memorial Stone tại Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Vương quốc Anh, Anh, Devizes, GPS: 51.364,-1.9733

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Memorial Stone tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Devizes / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Memorial Stone hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Anh, Bulkington, village

Vương quốc Anh, Anh, Lacock, village

Vương quốc Anh, Anh, Manningford Bruce, village

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Anh, Chippenham