Đài tưởng niệm Мирзо Турсунзода tại Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe, GPS: 38.601,68.7684

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Мирзо Турсунзода tại địa chỉ: Tajikistan, Dushanbe / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Мирзо Турсунзода hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Tajikistan

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe