Đài tưởng niệm امامزاده ابراهیم طجر سامن tại Iran, Hamadan Province, طجرسامن, village

Iran, Hamadan Province, طجرسامن, village, GPS: 34.2303,48.6633

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm امامزاده ابراهیم طجر سامن tại địa chỉ: Iran, Hamadan Province, طجرسامن, village / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm امامزاده ابراهیم طجر سامن hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Iran, Hamadan Province, Siah Kamar, village

Iran, Hamadan Province, Malayer

Iran, Lorestan Province, Oshtorinan

Iran, Hamadan Province, Toyserkan

Iran, Lorestan Province, Oshtorinan

Iran, Lorestan Province, Borujerd