Đài tưởng niệm Obelisk tại Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër, GPS: 40.0746,20.138

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Obelisk tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Gjirokastër / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Obelisk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Picar, village

Albania, Southern Albania, Picar, village

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet