Đài tưởng niệm Fallen soldiers of the revolution tại Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, GPS: 41.7383,22.1875

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Fallen soldiers of the revolution tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Fallen soldiers of the revolution hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Pelince, village

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Велес

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Vinica