Đài tưởng niệm Lenin statue tại Tajikistan, Sughd Region, Panjakent

Tajikistan, Sughd Region, Panjakent, GPS: 39.4945,67.6019

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Lenin statue tại địa chỉ: Tajikistan, Sughd Region, Panjakent / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Lenin statue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Sughd Region, Panjakent

Tajikistan, Sughd Region, Panjakent

Uzbekistan

Uzbekistan, Samarqand Region, Samarkand

Tajikistan, Sughd Region, Panjakent

Uzbekistan, Samarqand Region, Samarkand