Đài tưởng niệm 祈りダコ tại Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Kami-Amakusa

Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Kami-Amakusa, GPS: 32.5057,130.3047

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm 祈りダコ tại địa chỉ: Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Kami-Amakusa / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm 祈りダコ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Kami-Amakusa

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Minamishimabara

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Minamishimabara

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Shimabara