Đài tưởng niệm Queen Victoria Memorial Clock Tower tại Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia, Pulau Pinang, Penang, GPS: 5.4194,100.3442

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Queen Victoria Memorial Clock Tower tại địa chỉ: Malaysia, Pulau Pinang, Penang / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Queen Victoria Memorial Clock Tower hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia, Pulau Pinang, Bukit Mertajam

Malaysia, Pulau Pinang, Bukit Mertajam