Đài tưởng niệm Rajan pokhrel and laxmimarga historic area tại Nepal, Eastern Development Region, Lalbhitti

Nepal, Eastern Development Region, Lalbhitti, GPS: 26.6511,87.4489

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Rajan pokhrel and laxmimarga historic area tại địa chỉ: Nepal, Eastern Development Region, Lalbhitti / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Rajan pokhrel and laxmimarga historic area hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nepal, Eastern Development Region, Devdhar

Nepal, Eastern Development Region, Lalbhitti

Nepal, Eastern Development Region, Parnami Tol, village

Nepal, Eastern Development Region, Lalbhitti

Nepal, Eastern Development Region, Dharan

Nepal, Eastern Development Region, Lalbhitti