Đài tưởng niệm Ridvan Qazimi tại Serbia, Trung Serbia, Veliki Trnovac

Serbia, Trung Serbia, Veliki Trnovac, GPS: 42.4748,21.7428

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Ridvan Qazimi tại địa chỉ: Serbia, Trung Serbia, Veliki Trnovac / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Ridvan Qazimi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Kosovo, District of Gjilan (06), Përlepnicë, village

Serbia, Trung Serbia, Oraovica, village

Kosovo, District of Gjilan (06), Kamenicë

Serbia, Trung Serbia, Rajince, village

Kosovo, District of Gjilan (06), Gjilan

Serbia, Trung Serbia, Presevo