Đài kỷ niệm gần bên Obninsk

Tìm thấy 17
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 37 điểm Thắng cảnh ở Obninsk. Bao gồm
  • 17 Memorial
  • 10 Church
  • 9 Attraction
  • 1 Museum

Đài kỷ niệm ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Obninsk

Search this area
Maps are
always at hand
Download apps and start expanding your horizons
Open Maps.me app
Use web version