Đài tưởng niệm SkenderBeu tại Serbia, Trung Serbia, Presevo

Serbia, Trung Serbia, Presevo, GPS: 42.3043,21.6554

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm SkenderBeu tại địa chỉ: Serbia, Trung Serbia, Presevo / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm SkenderBeu hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Pelince, village

Serbia, Trung Serbia, Oraovica, village

Serbia, Trung Serbia, Veliki Trnovac

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Serbia, Trung Serbia, Rajince, village

Kosovo, District of Gjilan (06), Gjilan