Đài tưởng niệm Споменик Соње Маринковић tại Serbia, Vojvodina, Zrenjanin

Serbia, Vojvodina, Zrenjanin, GPS: 45.3843,20.364

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Споменик Соње Маринковић tại địa chỉ: Serbia, Vojvodina, Zrenjanin / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Споменик Соње Маринковић hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Serbia, Vojvodina, Stari Slankamen, village

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Serbia, Vojvodina, Stari Slankamen, village

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Serbia, Vojvodina, Novi Sad