Đài tưởng niệm statue of Bhanubhakta Acharya tại Nepal, Eastern Development Region, Diktel, village

Nepal, Eastern Development Region, Diktel, village, GPS: 27.211,86.7933

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm statue of Bhanubhakta Acharya tại địa chỉ: Nepal, Eastern Development Region, Diktel, village / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm statue of Bhanubhakta Acharya hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nepal, Eastern Development Region, Devdhar

Nepal, Eastern Development Region, Katari

Nepal, Eastern Development Region, Dharan

Nepal, Eastern Development Region, Syangboche, village

Nepal, Eastern Development Region, Khunde, village

Nepal, Eastern Development Region, Katari