Đài tưởng niệm Стив Наумов tại Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola, GPS: 41.0246,21.3369

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Стив Наумов tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Стив Наумов hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Florina

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Krushevo

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Florina

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Florina