Đài tưởng niệm War Memorial tại Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, Western Province, Colombo, GPS: 6.9129,79.8585

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm War Memorial tại địa chỉ: Sri Lanka, Western Province, Colombo / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm War Memorial hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Western Province, Bollatha, village

Sri Lanka, Western Province, Rajagiriya

Sri Lanka, Western Province, Kohuwala

Sri Lanka, Western Province, Belekkade Junction, village

Sri Lanka, Western Province, Kanuwana Junction, village

Sri Lanka, Western Province, Colombo