Đài tưởng niệm Zebrnjak tại Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo, GPS: 42.1491,21.7853

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Zebrnjak tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Zebrnjak hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Pelince, village

Serbia, Trung Serbia, Oraovica, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Serbia, Trung Serbia, Rajince, village

Serbia, Trung Serbia, Presevo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje