Tượng đài Úc

419 đối tượng
bộ lọc

Úc, Victoria, Melbourne

Úc, Victoria, Bacchus Marsh

Úc, Queensland, Gold Coast

Website: http://www.visitscenicrim.com.au/

Úc, Victoria, Yarrawonga

Úc, New South Wales, Bega

Úc, Queensland, Biloela

Úc, Tây Úc, Fremantle

Website: http://monumentaustralia.org.au/

Úc, New South Wales, Milton

Úc, New South Wales, Linden, village

Úc, Queensland, Sarina

Úc, New South Wales, Sydney

Úc, Lãnh thổ Bắc, Darwin

Úc, Tây Úc, Katanning

Úc, Victoria, Dookie, village

Úc, Victoria, Sale

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\