Tượng đài Bolivia

175 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, Pando, La Paz, village

Bolivia, La Paz

Bolivia, Beni, Santa Ana del Yacuma

Bolivia, Cochabamba, Tarata, village

Bolivia, Chuquisaca, Sucre

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bolivia, La Paz, Tiawanacu, village

Bolivia, Chuquisaca, Sucre

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, La Paz, El Alto

Bolivia, Cochabamba, Ovejeria, village

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\