Tượng đài Campuchia

142 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Battambang, Sangkat Svay Pao, village

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Ratanakiri Province, Banlung

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chaktomuk, village

Campuchia, Kratie, Snuol

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Tbong Khmum, Krek, village

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chaktomuk, village

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Siem Reap, Anlong Thom

Campuchia, Bantey Meanchey, Sisophon

Campuchia, Pailin

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\