Tượng đài Cuba

464 đối tượng
bộ lọc

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Camagüey, Guáimaro

Cuba, Camagüey

Cuba, Villa Clara, Caibarién

Cuba, Villa Clara, Jinaguayabo, village

Cuba, Villa Clara, Santa Clara

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Holguín

Cuba, Pinar del Rio, El Abra, village

Cuba, Pinar del Rio, Los Jazmines, village

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana, Paseo de Marti (Paseo del Prado)

Cuba, Ciego de Avila, Morón, Cuba

Cuba, Las Tunas, Puerto Padre

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\