Tượng đài Armenia

137 đối tượng
bộ lọc

Armenia, Yerevan

Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia, Lori Province, Dsegh, village

Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia, Yerevan

Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia, Aragatsotn Province, Ashtarak

Armenia, Lori Province, Shnogh, village

Armenia, Aragatsotn Province, Ashtarak

Armenia, Gegharkunik Province, Martuni, Gegharkunik

Armenia, Yerevan

Armenia, Kotayk Province, Balahovit, village

Armenia, Vayots Dzor Province, Jermuk, Vayots Dzor

Armenia, Aragatsotn Province, Agհtsk, village

Armenia, Yerevan

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\