Tượng đài Indonesia

517 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Batu

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Mojokerto

Indonesia, South Sulawesi, Makassar

Indonesia, Tỉnh Bali, Denpasar

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Desa Lanci Jaya, village

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Mataram

Indonesia, North Sulawesi, Buyungon, village

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Larantuka

Indonesia, Tỉnh Bali, Gianyar, village

Indonesia, Central Kalimantan, Sampit

Indonesia, Central Kalimantan, Kandan, village

Indonesia, Central Kalimantan, Sampit

Indonesia, Tỉnh Riau, Bangkinang Kota, village

Indonesia, Tỉnh Bali, Denpasar

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, Tỉnh Bắc Sumatra, Huta Gurgur, village

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\