Tượng đài Kenya

15 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Nairobi

Kenya, Kwale, Mulunguni, village

Điện thoại: 0727298127/0717789814

Giờ mở cửa: 08:00-18:00

Kenya, Nakuru

Kenya, Kiambu County, Juja, village

Kenya, Kisumu, Maseno

Kenya, Kisumu, Maseno

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Kenya, Kilifi, Malindi

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Kenya, Kilifi, Malindi

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\