Tượng đài Latvia

73 đối tượng
bộ lọc

Latvia, Courland, Kazdanga, village

Latvia, Vidzeme, Riga

Latvia, Latgale, Špoģi, village

Latvia, Latgale, Daugavpils

Latvia, Latgale, Rezekne

Latvia, Zemgale, Jekabpils

Website: http://jvestnesis.lv/

Latvia, Vidzeme, Alūksne

Latvia, Vidzeme, Valmiera

Latvia, Vidzeme, Riga

Latvia, Vidzeme, Mālpils, village

Latvia, Courland, Valpene, village

Latvia, Vidzeme, Cēsis

Latvia, Zemgale, Dobele

Latvia, Latgale, Daugavpils

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\