Tượng đài Myanma

198 đối tượng
bộ lọc

Myanma, Vùng Sagaing, Kalewa

Myanma, Kayah, Demoso

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Vùng Mandalay, Kyaukse

Myanma, Rakhine, Kyaukpyu

Myanma, Mon, Kinpun, village

Myanma, Vùng Sagaing, Kalewa

Điện thoại: +95422173762

Myanma, Mon, Mawlamyine

Myanma, Kayin, Pa-an

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Vùng Sagaing, Sagaing

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\