Tượng đài Malaysia

84 đối tượng
bộ lọc

Malaysia, Sarawak, Kuching

Malaysia, Labuan

Malaysia, Sabah, Sandakan

Malaysia, Sabah, Sandakan

Malaysia, Sarawak, Kuching

Malaysia, Sabah, Keningau

Malaysia, Perak, Ipoh

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia, Selangor, Động Batu

Malaysia, Sarawak, Sibu

Malaysia, Kuala Lumpur

Malaysia, Selangor, Shah Alam

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia, Perak, Ipoh

Malaysia, Labuan, Kg. Pohon Batu

Malaysia, Perak, Batu Gajah

Malaysia, Selangor, Shah Alam

Malaysia, Kedah, Alor Setar

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\