Tượng đài Mauritius

13 đối tượng
bộ lọc

Mauritius, Black River, Le Morne, village

Mauritius, Grand Port, Mahebourg

Mauritius, Plaines Wilhems, Beau Bassin-Rose Hill

Mauritius, Pamplemousses

Mauritius, Grand Port, Mahebourg

Mauritius, Black River, Le Morne, village

Mauritius, Port Louis

Mauritius, Savanne, Souillac, village

Mauritius, Savanne, Souillac, village

Mauritius, Port Louis

Mauritius, Plaines Wilhems, Curepipe

Mauritius, Plaines Wilhems, Vacoas-Phoenix

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\